سرور اختصاصی ترکیه

در صورتی که مشخصاتی مد نظر دارید از طریق تیکت ارسال کنید تا بررسی شود

CS17 0 موجود است

**برای دریافت قیمت و مشاوره و سفارش از طریق تیکت اقدام کنید **

 • Intel Xeon E3-1270v5 Processor
 • 64 GB DDR4 RAM
 • 1 TB SSD Disk
 • 1 IP IP Address
 • Turkey[DATACASA TIER3 DC] Location
 • 15 TB Bandwidth Bandwidth
 • 1 Gbps Port Port
 • 0-1-5-6-10-50-60 Raid
 • IPMI Management
CS18 0 موجود است

**برای دریافت قیمت و مشاوره و سفارش از طریق تیکت اقدام کنید **

 • Intel Xeon E-2124 Processor
 • 64 GB DDR4 RAM
 • 1 TB SSD Disk
 • 1 IP IP Address
 • Turkey[DATACASA TIER3 DC] Location
 • 25 TB Bandwidth Bandwidth
 • 1 Gbps Port Port
 • 0-1-5-6-10-50-60 Raid
 • IPMI Management
CS19 0 موجود است

**برای دریافت قیمت و مشاوره و سفارش از طریق تیکت اقدام کنید **

 • 2x Xeon Silver 4214R Processor
 • 384 GB DDR4 RAM
 • 4x1 TB SSD Disk
 • 50 IP IP Address
 • Turkey[DATACASA TIER3 DC] Location
 • 40 TB Bandwidth Bandwidth
 • 1 Gbps Port Port
 • 0-1-5-6-10-50-60 Raid
 • ILO & IDRAC Management Management
CS20 0 موجود است

**برای دریافت قیمت و مشاوره و سفارش از طریق تیکت اقدام کنید **

 • 2x Xeon E5-2667v4 Processor
 • 256 GB DDR4 RAM
 • 4x1 TB SSD Disk
 • 20 IP IP Address
 • Turkey[DATACASA TIER3 DC] Location
 • 40 TB Bandwidth Bandwidth
 • 1 Gbps Port Port
 • 0-1-5-6-10-50-60 Raid
 • ILO & IDRAC Management Management
CS21 0 موجود است

**برای دریافت قیمت و مشاوره و سفارش از طریق تیکت اقدام کنید **

 • 2x Xeon GOLD 5218R Processor
 • 512 GB DDR4 RAM
 • 16x1 TB SSD Disk
 • 50 IP IP Address
 • Turkey[DATACASA TIER3 DC] Location
 • 40 TB Bandwidth Bandwidth
 • 1 Gbps Port Port
 • 0-1-5-6-10-50-60 Raid
 • ILO & IDRAC Management Management