هاست دانلود خارج (آلمان)

hostdl50

تحویل آنی

 • 50 گیگ فضای ذخیره سازی
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 عدد دیتابیس
 • یک عدد دامنه
 • نامحدود FTP
 • دایرکت ادمین پنل
hostdl100

تحویل آنی

 • 100 گیگ فضای ذخیره سازی
 • نامحدود پهنای باند
 • 2 عدد دیتابیس
 • یک عدد دامنه
 • نامحدود FTP
 • دایرکت ادمین پنل
hostdl150

تحویل آنی

 • 150 گیگ فضای ذخیره سازی
 • نامحدود پهنای باند
 • 5 عدد دیتابیس
 • یک عدد دامنه
 • نامحدود FTP
 • دایرکت ادمین پنل