هاست لینوکس خارج

LINUX1

تحویل آنی
کلیه سرویس ها با کنترل پنل cPanel و وب سرور لایت اسپید به همراه آنتی شل CXS ارائه میگردد.
-----------------------------------
بکاب روزانه/هفتگی/ماهانه بر روی سرور جدا

 • 1024مگابایت (1گیگابایت) فضای میزبانی
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • رایگان SSL
 • OVH دیتاسنتر
LINUX5

تحویل انی
کلیه سرویس ها با کنترل پنل cPanel و وب سرور لایت اسپید به همراه آنتی شل CXS ارائه میگردد.
-----------------------------------
بکاب روزانه/هفتگی/ماهانه روی سرور جدا

 • 5 گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • رایگان SSL
 • OVH دیتاسنتر
LINUX10

تحویل انی
کلیه سرویس ها با کنترل پنل cPanel و وب سرور لایت اسپید به همراه آنتی شل CXS ارائه میگردد.
-----------------------------------
بکاب روزانه/هفتگی/ماهانه روی سرور جدا

 • 10گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • رایگان SSL
 • OVH دیتاسنتر
LINUX20

تحویل انی
کلیه سرویس ها با کنترل پنل cPanel و وب سرور لایت اسپید به همراه آنتی شل CXS ارائه میگردد.
-----------------------------------
بکاب روزانه/هفتگی/ماهانه روی سرور جدا

 • 20گیگ فضای میزبانی
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • رایگان SSL
 • OVH دیتاسنتر