لایسنسها

nginx directadmin

nginx directadmin

دیگر لایسنس ها

دیگر لایسنس ها

لایسنس zamfoo

لایسنس zamfoo
با این محصول شما قادر به ارائه مستر رسیلر الفا رسیلر و سوپر
رسیلر میباشد

لایسنس دایرکت ادمین سرور اختصاصی

لایسنس ماهانه دایرکت ادمین برای سرور اختصاصی

لایسنس دایرکت ادمین سرور مجازی

لایسنس ماهانه دایرکت ادمین برای سرور مجازی اشتراکی

لایسنس سیپنل سرور اختصاصی

لایسنس ماهانه سیپنل dedicated server
فعال سازی تا 5 دقیقه

لایسنس لایف تایم دایرکت ادمین

1- تمامی لایسنس ها در پنل ما میباشد و قابل انتقال به پنل فرد دیگری نیست !
2- پشتیبانی این لایسنس ها از طریق ما در سریعترین زمان ممکن انجام خوهد شد !
3- تغییر ای پی فقط یکبار در ماه مجاز است !
4- صدور و فعالسازی لایسنس ها توسط خودمون انجام میشه و 5 دقیقه بعد از پرداحت تحویل داده خواهد شد !
5- فقط صدور لایسنس در همان لحظه است و تغییرات در لایسنس نیازمند پاسخ پشتیبانی دایرکت ادمین میباشد !

  • قوانین فروش هم بصورت زیر است
لایسنس ماهانه سیپنل vps

لایسنس ماهانه سیپنل vps
فعال سازی تا 5 دقیقه