سرور نیمه اختصاصی

vds1

پورت1گیگ

 • 2گیگ رم
 • نامحدود پهنای باند
 • 2کر سی پی یو
 • 200گیگ هارد
 • 1عدد ip اختصاصی
vds2

پورت1گیگ

 • 4گیگ رم
 • نامحدود پهنای باند
 • 4کر سی پی یو
 • 500گیگ هارد
 • 1عدد ip اختصاصی
vds3

پورت1گیگ

 • 6گیگ رم
 • نامحدود پهنای باند
 • 6کر سی پی یو
 • 700گیگ هارد
 • 1عدد ip اختصاصی
vds4

پورت1گیگ

 • 8گیگ رم
 • نامحدود پهنای باند
 • 6کر سی پی یو
 • 900گیگ هارد
 • 1عدد ip اختصاصی