میزبانی سایت بر روی بستری امن و پر سرعت

پلان آغازی اقتصادی


 
11,500 Toman
ماهانه

هارد SSD پرسرعت
کنترل پنل سی پنل
بکاپ گیری روزانه


10 گیگابایت میزان فضا

300 گیگابایت ترافیک

1 سایت تعداد سایتها

نامحدود ساب دامین

نامحدود پارک دامین

پلان حرفه ای


 
25,000 Toman
ماهانه

هارد SSD پرسرعت
کنترل پنل سی پنل
بکاپ گیری روزانه


20 گیگابایت میزان فضا

نامحدود پهنای باند

10 سایت تعداد سایتها

نامحدود ساب دامین

نامحدود پارک دامین

پلان تجاری


 
35,000 Toman
ماهانه

هارد SSD پرسرعت
کنترل پنل سی پنل
بکاپ گیری روزانه


30 گیگابایت میزان فضا

نامحدود پهنای باند

25 سایت تعداد سایتها

نامحدود ساب دامین

نامحدود پارک دامین

توسعه دهنده


 
68,000 Toman
ماهانه

هارد SSD پرسرعت
کنترل پنل سی پنل
بکاپ گیری روزانه


80 گیگابایت میزان فضا

نامحدود پهنای باند

85 سایت تعداد سایتها

نامحدود ساب دامین

نامحدود پارک دامین