مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
پلن 1 میزبانی لینوکس استاندارد - فضای میزبانی:50مگابایت
پهنای باند: نامحدود
ایمیل: نامحدود
دیتابیس :نامحدود
ساب دامنه:2
تحویل آنی
کلیه سرویس ها با کنترل پنل cPanel و وب سرور لایت اسپید به همراه آنتی شل CXS ارائه میگردد.
-----------------------------------
بکاب روزانه/هفتگی/ماهانه روی سرور جدا


پلن 2 میزبانی لینوکس استاندارد - فضای میزبانی:100مگابایت
پهنای باند: نامحدود
ایمیل: نامحدود
دیتابیس :نامحدود
ساب دامنه:نامحدود
تحویل انی
کلیه سرویس ها با کنترل پنل cPanel و وب سرور لایت اسپید به همراه آنتی شل CXS ارائه میگردد.
-----------------------------------
بکاب روزانه/هفتگی/ماهانه روی سرور جدا

پلن 3 میزبانی لینوکس استاندارد - فضای میزبانی:250مگابایت
پهنای باند: نامحدود
ایمیل: نامحدود
دیتابیس :نامحدود
ساب دامنه:نامحدود
تحویل انی
کلیه سرویس ها با کنترل پنل cPanel و وب سرور لایت اسپید به همراه آنتی شل CXS ارائه میگردد.
-----------------------------------
بکاب روزانه/هفتگی/ماهانه روی سرور جدا


پلن 4 میزبانی لینوکس استاندارد - فضای میزبانی:500مگابایت
پهنای باند: نامحدود
ایمیل: نامحدود
دیتابیس :نامحدود
ساب دامنه:نامحدود
تحویل انی
کلیه سرویس ها با کنترل پنل cPanel و وب سرور لایت اسپید به همراه آنتی شل CXS ارائه میگردد.
-----------------------------------
بکاب روزانه/هفتگی/ماهانه روی سرور جداپلن 5 میزبانی لینوکس استاندارد - فضای میزبانی:1000مگابایت
پهنای باند: نامحدود
ایمیل: نامحدود
دیتابیس :نامحدود
ساب دامنه:نامحدود
تحویل انی
کلیه سرویس ها با کنترل پنل cPanel و وب سرور لایت اسپید به همراه آنتی شل CXS ارائه میگردد.
-----------------------------------
بکاب روزانه/هفتگی/ماهانه روی سرور جدا


پلن 6 میزبانی لینوکس استاندارد - فضای میزبانی:2000مگابایت
پهنای باند: نامحدود
ایمیل: نامحدود
دیتابیس :نامحدود
ساب دامنه:نامحدود
تحویل انی
کلیه سرویس ها با کنترل پنل cPanel و وب سرور لایت اسپید به همراه آنتی شل CXS ارائه میگردد.
-----------------------------------
بکاب روزانه/هفتگی/ماهانه روی سرور جدا


هاست رایگان - 100 مگابایت فضای اختصاصی
پهنای باند 10000مگابایت
ادد دامنه 0
پارک دامنه 0


رایگان!

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.92.197.82) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution