پنل تحت وب

EN-1G 0 Available

دسترسی کامل به پنل تحت وب نصب بی نهایت سیستم عامل دلخواه . مدیریت سرور و امکانات دیگر
دیتاسنتر بزرگ OVH

 • 1g Ram
 • 1Core cpu
 • 35G-NVMe HDD
 • Unlimited Bandwidth
 • KVM Virtualizor panel
EN-2G

دسترسی کامل به پنل تحت وب نصب بی نهایت سیستم عامل دلخواه . مدیریت سرور و امکانات دیگر
دیتاسنتر بزرگ OVH

 • 2g Ram
 • 2Core cpu
 • 45G-NVMe HDD
 • Unlimited Bandwidth
 • KVM Virtualizor panel
EN-3G

دسترسی کامل به پنل تحت وب نصب بی نهایت سیستم عامل دلخواه . مدیریت سرور و امکانات دیگر
دیتاسنتر بزرگ OVH

 • 3g Ram
 • 2Core cpu
 • 45G-NVMe HDD
 • Unlimited Bandwidth
 • KVM Virtualizor panel
EN-4G

دسترسی کامل به پنل تحت وب نصب بی نهایت سیستم عامل دلخواه . مدیریت سرور و امکانات دیگر
دیتاسنتر بزرگ OVH

 • 4g Ram
 • 3Core cpu
 • 65G-NVMe HDD
 • Unlimited Bandwidth
 • KVM Virtualizor panel
EN-8G 0 Available

پلن حرفه ای
دسترسی کامل به پنل تحت وب نصب بی نهایت سیستم عامل دلخواه . مدیریت سرور و امکانات دیگر
دیتاسنتر بزرگ OVH

 • 8g Ram
 • 6Core cpu
 • 150G HDD
 • Unlimited Bandwidth
 • KVM Virtualizor panel