سرور مجازی فرانسه

OVH_512 0 موجود است

دسترسی کامل به پنل تحت وب نصب بی نهایت سیستم عامل دلخواه . مدیریت سرور و امکانات دیگر
فقط نصب لینوکس پیشنهاد میشه

 • 512Mg Ram
 • 1Core cpu
 • 35G-NVMe HDD
 • Unlimited Bandwidth
 • KVM Virtualizor panel
OVH-1G

دسترسی کامل به پنل تحت وب نصب بی نهایت سیستم عامل دلخواه . مدیریت سرور و امکانات دیگر

 • 1g Ram
 • 1Core cpu
 • 35G-NVMe HDD
 • Unlimited Bandwidth
 • KVM Virtualizor panel
OVH-2G

دسترسی کامل به پنل تحت وب نصب بی نهایت سیستم عامل دلخواه . مدیریت سرور و امکانات دیگر

 • 2g Ram
 • 2Core cpu
 • 35G-NVMe HDD
 • Unlimited Bandwidth
 • KVM Virtualizor panel
OVH-3G

دسترسی کامل به پنل تحت وب نصب بی نهایت سیستم عامل دلخواه . مدیریت سرور و امکانات دیگر

 • 3g Ram
 • 2Core cpu
 • 45G-NVMe HDD
 • Unlimited Bandwidth
 • KVM Virtualizor panel
OVH-4G

دسترسی کامل به پنل تحت وب نصب بی نهایت سیستم عامل دلخواه . مدیریت سرور و امکانات دیگر

 • 4g Ram
 • 3Core cpu
 • 50G-NVMe HDD
 • Unlimited Bandwidth
 • KVM Virtualizor panel
OVH-8G 0 موجود است

دسترسی کامل به پنل تحت وب نصب بی نهایت سیستم عامل دلخواه . مدیریت سرور و امکانات دیگر

 • 8g Ram
 • 6Core cpu
 • 80G HDD
 • Unlimited Bandwidth
 • KVM Virtualizor panel