سرور مجازی آلمان

vps1

پورت1گیگ

 • 1گیگ رم
 • نامحدود پهنای باند
 • 1کر سی پی یو
 • 60گیگ هارد
 • 1عدد ip اختصاصی
vps2

پورت1گیگ

 • 2گیگ رم
 • نامحدود پهنای باند
 • 1کر سی پی یو
 • 100گیگ هارد
 • 1عدد ip اختصاصی
vps3
 • 3گیگ رم
 • نامحدود پهنای باند
 • 1کر سی پی یو
 • 125گیگ هارد
 • 1عدد ip اختصاصی
vps4

پورت1گیگ

 • 4گیگ رم
 • نامحدود پهنای باند
 • 2کر سی پی یو
 • 150گیگ هارد
 • 1عدد ip اختصاصی
vps5

پورت1گیگ

 • 5گیگ رم
 • نامحدود پهنای باند
 • 2کر سی پی یو
 • 180گیگ هارد
 • 1عدد ip اختصاصی
vps6

پورت1گیگ

 • 8گیگ رم
 • نامحدود پهنای باند
 • 4کر سی پی یو
 • 180گیگ هارد
 • 1عدد ip اختصاصی