میزبانی سایت بر روی بستری امن و پر سرعت

پلان آغازی اقتصادی

هارد SSD پرسرعت
کنترل پنل سی پنل
بکاپ گیری روزانه

 • 10 گیگابایت میزان فضا
 • 300 گیگابایت ترافیک
 • 1 سایت تعداد سایتها
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
پلان حرفه ای

هارد SSD پرسرعت
کنترل پنل سی پنل
بکاپ گیری روزانه

 • 20 گیگابایت میزان فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 10 سایت تعداد سایتها
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
پلان تجاری

هارد SSD پرسرعت
کنترل پنل سی پنل
بکاپ گیری روزانه

 • 30 گیگابایت میزان فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 25 سایت تعداد سایتها
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
توسعه دهنده

هارد SSD پرسرعت
کنترل پنل سی پنل
بکاپ گیری روزانه

 • 80 گیگابایت میزان فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 85 سایت تعداد سایتها
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین