سرور مجازی ssd ایران از دیتاسنتر برج میلاد

تضمین کیفیت

IR-SSD-1
 • 1G ram
 • 25G SSD H.D.D
 • 1CORE CPU
 • unlimited BW
 • iran-Milad DC
IR-SSD-2
 • 2G ram
 • 40G SSD H.D.D
 • 1CORE CPU
 • unlimited BW
 • iran-Milad DC
IR-SSD-3
 • 4G ram
 • 60G SSD H.D.D
 • 1CORE CPU
 • unlimited BW
 • iran-Milad DC
IR-SSD-4
 • 6G ram
 • 80G SSD H.D.D
 • 1CORE CPU
 • unlimited BW
 • iran-Milad DC