سرورهای بدون ستاپ هتزنر

تهیه سرورهای ستاپ دار هتزنر در این قسمت بدون ستاپ

توضیحات

0 Toman


بدون شک دیتاسنتر هتزنر یک دیتاسنتر محبوب و کیفیت نسبتا خوبی برای ما ایرانی ها میباشد اما بدون شک به خاطر مشکلات قیمت ارز تهیه سر ورهای نو و ستاپ دار این دیتاسنتر برای ایرانی ها سخت شده است. ما تدبیری اندیشیدیم که سرورهای نو و ستاپ دار را بدون ستاپ در اختیار مشترکین خود قرار دهیم ت وجه داشته باشید که سرورهای نو و ستاپ دار سفار ش داده میشود نه سرورهای مارکتی یا سروراستفاده شده که این مورد را شما از طریق پنل سروری که د ر اختیارتان قر ار خواهیم داد متوجه میشوید

خارج از دسترسی

EX42-NVME-Finland

655,000 Toman
ماهانه

CPU Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core
100% Complete

RAM 64 GB DDR4
100% Complete

HARD DRIVES 2x 512 GB NVMe SSD software-RAID 1
100% Complete