سرور مجازی آلمان KVM مدیریت کامل بر روی سرورخود

GE-KVM-1Gپهنای باند نامحدود
دسترسی VNC
نصب انواع سیستم عامل خودکار
کنترل پنل Virtualizor
مجازی ساز KVM

 • 1گیگ رم
 • 65 گیگ هارد
 • 1 هسته پردازنده
KVM - GE-KVM-2G

پهنای باند نامحدود
دسترسی VNC
نصب انواع سیستم عامل خودکار
کنترل پنل Virtualizor
مجازی ساز KVM

 • 2 گیگ رم
 • 100 گیگ هارد
 • 1 هسته پردازنده
KVM - GE-KVM-3G

پهنای باند نامحدود
دسترسی VNC
نصب انواع سیستم عامل خودکار
کنترل پنل Virtualizor
مجازی ساز KVM

 • 3 گیگ رم
 • 150 گیگ هارد
 • 1 هسته پردازنده
KVM - GE-KVM-5G

پهنای باند نامحدود
دسترسی VNC
نصب انواع سیستم عامل خودکار
کنترل پنل Virtualizor
مجازی ساز KVM

 • 5 گیگ رم
 • 250گیگ هارد
 • 2 هسته پردازنده
GE-KVM-8G

پهنای باند نامحدود
دسترسی VNC
نصب انواع سیستم عامل خودکار
کنترل پنل Virtualizor
مجازی ساز KVM

 • 8 گیگ رم
 • 500گیگ هارد
 • 2 هسته پردازنده