سرورهای اختصاصی تماما در مالکیت ما هستند وکه در لوسانجلس کلو شدند

usa512

سرور مجازی آمریکا
VPS.512
کنرل پنل تحت وب

 • 512 مگابایت رم
 • نامحدود پهنای باند
 • 1کر سی پی یو
 • 20گیگ SSD هارد
 • 1عدد ip اختصاصی
Starting from
100,000 Toman
Měsíčně
Objednat
usa1G

سرور مجازی آمریکا
پورت1گیگ
کنرل پنل تحت وب

 • 1گیگ رم
 • نامحدود پهنای باند
 • 1کر سی پی یو
 • 25گیگ SSD هارد
 • 1عدد ip اختصاصی
Starting from
120,000 Toman
Měsíčně
Objednat
usa2G

سرور مجازی آمریکا
پورت1گیگ
کنرل پنل تحت وب

 • 2گیگ رم
 • نامحدود پهنای باند
 • 1کر سی پی یو
 • 35گیگ SSD هارد
 • 1عدد ip اختصاصی
Starting from
195,000 Toman
Měsíčně
Objednat
usa3G

سرور مجازی آمریکا
کنرل پنل تحت وب

 • 3گیگ رم
 • نامحدود پهنای باند
 • 1کر سی پی یو
 • 45گیگ SSD هارد
 • 1عدد ip اختصاصی
Starting from
210,000 Toman
Měsíčně
Objednat
usa4G

سرور مجازی آمریکا
پورت1گیگ
کنرل پنل تحت وب

 • 4گیگ رم
 • نامحدود پهنای باند
 • 2کر سی پی یو
 • 50گیگ SSD هارد
 • 1عدد ip اختصاصی
Starting from
260,000 Toman
Měsíčně
Objednat
usa5g

سرور مجازی آمریکا
پورت1گیگ
کنرل پنل تحت وب

 • 5گیگ رم
 • نامحدود پهنای باند
 • 2کر سی پی یو
 • 80گیگ SSD هارد
 • 1عدد ip اختصاصی
Starting from
310,000 Toman
Měsíčně
Objednat