نمایندگی هاست لینوکس

پنل 1 نمایندگی لینوکس

سایر امکانات نامحدود
دی ان اس اختصاصی دارد
-----------------------------------

 • 10 گیگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • % 99.99 آپتایم
 • % 99.99 امنیت
 • نامحدود تعداد ایجاد هاستینگ
 • Whm/Cpanel کنترل پنل
پنل 2 نمایندگی لینوکس

سایر امکانات نامحدود
دی ان اس اختصاصی دارد
-----------------------------------
در هنگام سفارش از دامین های ملی استفاده نشود
برای جلوگیری از تحریم سی پنل

 • 15 گیگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • % 99.99 آپتایم
 • % 99.99 امنیت
 • نامحدود تعداد ایجاد هاستینگ
 • Whm/Cpanel کنترل پنل
پنل 3 نمایندگی لینوکس

سایر امکانات نامحدود
دی ان اس اختصاصی دارد
-----------------------------------
در هنگام سفارش از دامین های ملی استفاده نشود
برای جلوگیری از تحریم سی پنل

 • 20 گیگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • % 99.99 آپتایم
 • % 99.99 امنیت
 • نامحدود تعداد ایجاد هاستینگ
 • Whm/Cpanel کنترل پنل
پنل 5 نمایندگی لینوکس

سایر امکانات نامحدود
دی ان اس اختصاصی دارد
-----------------------------------
در هنگام سفارش از دامین های ملی استفاده نشود
برای جلوگیری از تحریم سی پنل

 • 50 گیگابایت فضای اختصاصی هارد فضای اختصاصی هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • % 99.99 آپتایم
 • % 99.99 امنیت
 • نامحدود تعداد ایجاد هاستینگ
 • Whm/Cpanel کنترل پنل
پنل 6 نمایندگی لینوکس

سایر امکانات نامحدود
دی ان اس اختصاصی دارد
-----------------------------------
در هنگام سفارش از دامین های ملی استفاده نشود
برای جلوگیری از تحریم سی پنل

 • نامحدود فضای اختصاصی هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • % 99.99 آپتایم
 • % 99.99 امنیت
 • نامحدود تعداد ایجاد هاستینگ
 • Whm/Cpanel کنترل پنل