50% تخفیف یلدایی

یلداتون پر از شیرینی و شیرینیتون پر از تخفیف

ما را نیز با 50درصد تخفیف در سرویس های زیر در شادی شب یلداتون سهیم کنید 

کد تخفیف :   yalda98

این تخفیف برای خرید میباشد و تنها برای یک دوره صورت حساب قابل اعمال هست ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه 

هاست پر سرعت از فرانسه 

سرور مجازی المان 

سر ور نیمه اختصاصی آلمان